TWOJA FILIA

Matysówka

RODZINA WIELODZIETNA 3+

Informacje dotyczące oferty
dla posiadaczy karty
„Rodzina Wielodzietna 3+”

AKTYWNY SENIOR

Informacje dotyczące oferty zajęć
i imprez dla Seniorów w filiach
Rzeszowskiego Domu Kultury

KULTURA Z PRZYTUPEM

Ruch artystyczny Rzeszowskiego Domu
Kultury skupiający grupy ludowe i
folklorystyczne

Galeria

GALERIA Z OSTATNICH WYDARZEŃ