HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
WTOREK 15:00 – 16:00 TANIEC NOWOCZESNY (ZAWIESZONY)
4 – 6 Magda Matuszek
ŚRODA 13:30 – 14:00 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
zajęcia indywidualne Krzysztof Ziemiński
14:30 – 15:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
16:00 – 17:00 PLASTYKA (ZAWIESZONE)
6 – 7 Katarzyna Tereszkiewicz
18:00 – 20:00 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY MATYSOWIANIE (ZAWIESZONE)
Wiesław Malec
CZWARTEK 14:30 – 15:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
15:45 – 16:30
17:30 – 18:15
18:15 – 18:45
15:00 – 15:45 ZAJĘCIA WOKALNE
zajęcia grupowe
18:45 – 19:30 zajęcia indywidualne
15:00 – 16:00 TANIEC NOWOCZESNY (ZAWIESZONE)
4 – 6 Magdalena Czech-Matuszek
PIĄTEK
12:45 – 13:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne
Katarzyna Szczerbinin