HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 11:45 – 12:15 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:45 – 18:15
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
14:30 – 15:15 ZAJĘCIA WOKALNE GR. I zajęcia grupowe 7 – 12 Katarzyna Szczerbinin
17:00 – 17:45 ZAJĘCIA WOKALNE GR. II
18:00 – 20:00 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
MATYSOWIANIE
Wiesław Malec
WTOREK 14:30 – 15:30 PLASTYKA 4 – 5 Anna Stec
15:30 – 16:30 6 – 7
16:30 – 18:30 8 – 10
ŚRODA 13:30 – 15:00 TANIEC NOWOCZESNY 7 – 12 Karolina Słonka – Kaczor
15:00 – 16:00 4 – 6
CZWARTEK 16:00 – 17:00 JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca 7 – 12 Justyna Wąsik
17:00 – 20:00
(co drugi czwartek miesiąca)
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 18+ Anna Stec
PIĄTEK 14:10 – 15:40 TANIEC NOWOCZESNY 7 – 12 Karolina Słonka – Kaczor
15:40 – 16:40 4 – 6

Archiwa