O NAS

Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 2019 roku. W tym dniu Matysówka została kolejnym osiedlem miasta Rzeszowa i stała się jego integralną częścią, a działający na jej obszarze Dom Ludowy włączony został w struktury Rzeszowskiego Domu Kultury.

W Rzeszowskim Domu Kultury filia Matysówka odbywają się zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działają grupy artystyczne, w tym Zespół Śpiewaczy Matysowianie. Organizowany jest ponadto letni i zimowy wypoczynek dla dzieci oraz imprezy i wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.

Archiwa